Avaintilaus

Vain taloyhtiön osakas on oikeutettu tilaamaan huoneistoonsa lisäavaimia. Avaintilauksia otetaan vastaan kirjallisesti (sähköpostilla, kirjeitse tai oheisella lomakkeella). Osakkaan tiedot tarkistetaan osakeluettelosta ennen kuin tilaus toimitetaan lukkoliikkeelle.