Tietosuojaseloste

Tietosuoja isännöintiyrityksessämme

Taloyhtiönne isännöinnistä vastaa Isännöintipalvelu Holli Oy. Palvelumme osana käsittelemme taloyhtiön asukkaiden ja osakkaiden henkilötietoja, joita tarvitsemme voidaksemme tuottaa sopimuksen mukaista isännöintipalvelua sekä muita asumisen palveluita.

Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja isännöimiemme taloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista:

  • huoneiston tiedot
  • huoneistossa asuvien etu- ja sukunimet ja syntymäajat
  • sähköpostiosoitteet
  • puhelinnumerot
  • sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat
  • huoneistokohtaiset veden kulutuslukematiedot, mikäli vesi laskutetaan taloyhtiössä kulutuksen perusteella
  • huoneiston kunnossapito- ja muutostyötiedot

Säilytämme näitä tietoja asiakasrekisterissämme sen ajan, kun asukas/osakas asuu taloyhtiössä tai taloyhtiö on isännöintiyrityksemme asiakas. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja mahdollisten oikeudellisten toimenpiteiden takia.

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa taloon muuton yhteydessä taloyhtiön osakkailta ja asukkailta itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy taloyhtiösivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietojaTietojen käsittelyn perusteet

Tarvitsemme osakkaan ja asukkaan henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa asiakkaamme tämän asioidessa isännöintiyrityksessämme tai sähköisissä palveluissamme. Käytämme tietoja taloyhtiön vastike- ja vuokravalvonnassa, saatavien perinnässä, asukastiedottamisessa sekä taloyhtiölle hankittujen palvelujen järjestämisessä. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa taloyhtiön ja isännöintiyrityksen etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön tai jos asukas tai osakas sitä pyytää.


Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiön virallisille edustajille, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä sekä taloyhtiön palveluntarjoajille, kuten huoltoyhtiölle ja kirjanpitotoimistolle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa talon asukkaalle, osakkaalle tai viranomaiselle lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.


Tietojen säilyttäminen

Isännöintiyrityksessämme käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan isännöintiyrityksemme ja kirjanpitotoimistomme työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Mahdolliset paperiset asiakirjat säilytämme lukitussa tilassa.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat rekisteröidyn oikeus pyytää pääsy omiin tietoihinsa, oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten tietojen oikaisemista, oikeus vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä silloin, kun laki ei sitä edellytä, sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä:

  • sähköpostitse: info@isannointipalveluholli.fi
  • puhelimitse: 0400-508 669 (arkisin klo 9-15)