Yhteystietojen ilmoitus ja suostumus sähköiseen tiedottamiseen

HUOM! OSAKKEENOMISTAJA Tämä suostumus on samalla nimenomainen suostumus yhtiökokouskutsun sähköpostitoimitukselle. Jos valitset, että haluat taloyhtiön postit sähköpostilla, tämä koskee myös yhtiökokouskutsua.